• อะควาเรียม
 • โชว์โลมา
 • โชว์และแมวน้ำ
 • โชว์ปลาซาร์ดีน[กาแล็กซี่แทงก์]
 • แทงก์วงแหวนแมวน้ำ
 • พาเหรดนกเพนกวิน
 • บ้านสัตว์บก
 • อะควาเรียม
 • โชว์โลมา
 • โชว์และแมวน้ำ
 • โชว์ปลาซาร์ดีน[กาแล็กซี่แทงก์]
 • แทงก์วงแหวนแมวน้ำ
 • พาเหรดนกเพนกวิน
 • บ้านสัตว์บก

มีแมงกะพรุนยอดนิยมและเหล่าปลาพันธุ์หายากออกมารอต้อนรับ ตกลงที่นี่คือปราสาทหรือในทะเลกันแน่!?

ภายใน [ปราสาทนิกเซ่] ที่จำลองมาจากปราสาทเอเกสคอฟในเดนมาร์กจะมีการจัดแสดงสัตว์ 400 กว่าชนิดรวม 20,000 ตัว
นอกจากจะมีอุโมงค์ใต้น้ำและบันไดเลื่อนด้านบนคริสตัลทาวเวอร์และแทงก์น้ำน้อยใหญ่ให้ได้สัมผัสโลกแห่งท้องทะเลแล้ว ยังมีอ่างทัชพูลและแทงก์แมงกะพรุนที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโดให้ได้ชมและสัมผัสอีกด้วย

Kaleidoscope of Goldfish
Kaleidoscope of Goldfish

ชมโชว์อันน่าทึ่งและน่ารักที่มีให้เห็นตรงหน้า!

สระโชว์โลมาเป็นสระที่จัดการแสดงได้ทุกสภาพอากาศ ทำให้สามารถชมโชว์ 2 อย่างในเวลาไล่เลี่ยกันได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทดลองฝึกโลมาและกิจกรรมสัมผัสโลมาอีกด้วย โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ข่าวกิจกรรมและป้ายประกาศหน้าสระโชว์

รอบการแสดง:10:00, 11:25, 13:30 และ 15:30 น. (1 เมษายน-4 พฤศจิกายน 2024)/10:00, 11:25 และ 14:45 น. (5 พฤศจิกายน-31 มีนาคม)

เวลาในการแสดง:ประมาณ 15 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

  • ชมโชว์อันน่าทึ่งและน่ารักที่มีให้เห็นตรงหน้า!
  • ชมโชว์อันน่าทึ่งและน่ารักที่มีให้เห็นตรงหน้า!
  • ชมโชว์อันน่าทึ่งและน่ารักที่มีให้เห็นตรงหน้า!
 • ชมโชว์อันน่าทึ่งและน่ารักที่มีให้เห็นตรงหน้า!

โชว์และแมวน้ำที่เห็นแล้วยิ้มไม่หุบ!

สระโชว์ที่จะมีและแมวน้ำแสดงกำรโยนห่วงและลูกบอลพร้อมกับแสดงควำมสำมำรถพิเศษต่ำง ๆ มำกมำย และยังมีกิจกรรมทดลองฝึกสำหรับโชว์โดยเฉพำะ เห็นและแมวน้ำปรบมือหรือโบกมือเมื่อไหร่ อย่ำลืมปรบมือดัง ๆ หรือโบกมือกว้ำง ๆ พร้อมกันนะ!

รอบการแสดง:10:30, 13:00 และ 14:45 น. (1 เมษายน-4 พฤศจิกายน 2024)/ 10:30, 13:30 และ 15:30 น. (5 พฤศจิกายน-31 มีนาคม)

เวลาในการแสดง:ประมาณ 15 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

เพลิดเพลินเจริญใจไปกับปลาซาร์ดีนระยิบระยับ 10,000 ตัว

กาแล็กซี่แทงก์มีปลาซาร์ดีนประมาณ 10,000 ตัวที่ว่ายวนไปมาในแทงก์พร้อมกับอ้าปากรอรับอาหารกว้างๆจนน่าตกใจ ซึ่งจะส่องแสงระยิบระยับเหมือนกับดวงดาวในกาแล็กซี่ จึงเป็นที่มาของชื่อแทงก์นี้ และเมื่อดับไฟ จะเป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นช่วงไคลแมกซ์ที่เหล่าปลาซาร์ดีนจะส่องแสงระยิบระยับให้ท่านได้ชม

เวลาโชว์ของปลาซาร์ดีน

รอบการแสดง:11:50 และ 15:10 น.
เวลาในการแสดง:ประมาณ 10 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

โชว์ปลาซาร์ดีน [กาแล็กซี่แทงก์]

แมวน้ำมาสคอตที่ว่ายวนขึ้นลง?!

แทงก์วงแหวนแมวน้ำน่าทึ่งที่มีน้ำทะเลเต็มเปี่ยมในวงแหวนขนาดยักษ์ที่ผุดขึ้นมากลางอากาศ ท่านจะได้เห็นเจ้าแมวน้ำที่จะว่ายขึ้นลงในแทงก์เหมือนอยู่ในกลางอากาศด้วยท่าทางที่ดูแล้วอารมณ์ดีอย่างเห็นได้ชัด และเนื่องจากเจ้าแมวน้ำจะเข้ามาในแทงก์เป็นครั้งเป็นคราว ใครมีโอกาสให้อาหารแมวน้ำที่อยู่ในแทงก์ถือว่าโชคดีมาก ๆ

เวลาอาหารของแมวน้ำ

รอบการแสดง:ประมาณ 10:45 และ 13:15 น. (1 เมษายน-4 พฤศจิกายน 2024)/ประมาณ 10:45 และ 13:45 น. (5 พฤศจิกายน-31 มีนาคม)
เวลาในการแสดง:ประมาณ 10 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

แมวน้ำมาสคอตที่ว่ายวนขึ้นลง?!

กำลังเดินขบวน!
การเดินขบวนครั้งใหญ่ของเหล่านกเพนกวินบนลานที่มีผู้เข้าชมมารวมตัวกัน

พาเหรดนกเพนกวินจะมีทุกวันตลอดปี ถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมของโนโบริเบ็ทสึ มารีน พาร์ค นิกเซ่ เหล่านกเพนกวินจะมาเดินขบวนให้เห็นตรงหน้าให้ท่านได้ชมความน่ารักน่าชังของพวกมัน

คำแนะนำ

ขอความกรุณาในการงดสัมผัสนกเพนกวินที่เดินเข้ามาหาท่าน

พาเหรดนกเพนกวิน

รอบการแสดง:11:00 และ 14:15 น.
เวลาในการแสดง:15 นาที
เวลาอาหารของนกเพนกวิน(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด)
รอบการแสดง:ประมาณ 14:35 น.
วลาในการแสดง:ประมาณ 10 นาที

*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

พาเหรดนกเพนกวิน

สุดยอดความอึ้งและความทึ่งของสัตว์เลี้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก!

บ้านสัตว์บกมีสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่หายากให้ได้ชม โดยเฉพาะงูอนาคอนด้ายาวกว่า 4 เมตรและเต่าบกยักษ์ มีเลย์เอาท์การจัดแสดงและป้ายอธิบายที่ดูแล้วเข้าใจง่าย ถือเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การเข้าชม

 • บ้านสัตว์บก
 • บ้านสัตว์บก
 • บ้านสัตว์บก

PAGE TOP