ข้อมูลที่น่าสนใจ

  • เปิดตัวห้องจัดแสดงปลาทองในกระจกที่แหวกว่ายไปมาอย่างน่าอัศจรรย์
  • ปลาซาร์ดีนฝูงใหญ่กลางหิมะ “การแสดงโชว์ของปลาซาร์ดีนเวอร์ชั่นฤดูหนาว”
  • ทีมนักสำรวจเบื้องหลัง ป้อนอาหารและสัมผัสเจ้าสิงโตทะเล!
  • ถ่ายรูปที่ระลึกกับสิงโตทะเลจอมยิ้ม
ตารางการแสดง

โชว์โลมา

รอบการแสดง:10:00, 11:25 และ 14:45 น. (6 พฤศจิกายน-31 มีนาคม)/ 10:00, 11:25, 13:30 และ 15:30 น. (1 เมษายน-4 พฤศจิกายน 2018)

เวลาในการแสดง:ประมาณ 15 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

โชว์สิงโตทะเลและแมวน้ำ

รอบการแสดง:10:30, 13:30 และ 15:30 น. (6 พฤศจิกายน-31 มีนาคม)/ 10:30, 13:00 และ 14:45 น. (1 เมษายน-4 พฤศจิกายน 2018)
เวลาในการแสดง:ประมาณ 15 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

โชว์ปลาซาร์ดีน [กาแล็กซี่แทงก์]

รอบการแสดง:11:50 และ 15:10 น.
เวลาในการแสดง:ประมาณ 10 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

แทงก์วงแหวนแมวน้ำ

รอบการแสดง:ประมาณ 10:45 และ 13:45 น. (6 พฤศจิกายน-31
 มีนาคม)/ประมาณ 10:45 และ 13:15 น. (1 เมษายน-4 พฤศจิกายน 2018)
เวลาในการแสดง:ประมาณ 10 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

พาเหรดนกเพนกวิน

รอบการแสดง:11:00 และ 14:15 น.
เวลาในการแสดง:15-20 นาที
เวลาอาหารของนกเพนกวิน(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด)
รอบการแสดง:ประมาณ 14:35 น.
วลาในการแสดง:ประมาณ 10 นาที

*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

จัดส่งถึงโนโบริเบ็ทสึออนเซ็นภายในวันเดียว

บริการรถรับ-ส่งฟรี

  • บัญชีโซเชียลอย่างเป็นทางการของนิกเซ่ ตรวจสอบข่าวสารล่าสุด
  • Twitter
  • YouTube

PAGE TOP