ไม่มีเสียงหึ่งๆในสวนสาธารณะ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

  • ประสบการณ์การสกัดไข่มุก
  • เวลาอาหารของนกเพนกวิน
  • เปิดตัวห้องจัดแสดงปลาทองในกระจกที่แหวกว่ายไปมาอย่างน่าอัศจรรย์
  • ปลาซาร์ดีนฝูงใหญ่กลางหิมะ “การแสดงโชว์ของปลาซาร์ดีนเวอร์ชั่นฤดูหนาว”
ตารางการแสดง

โชว์โลมา

รอบการแสดง:10:00, 11:25, 13:30 และ 15:30 น. (1 เมษายน-4 พฤศจิกายน 2024)/10:00, 11:25 และ 14:45 น. (5 พฤศจิกายน-31 มีนาคม)

เวลาในการแสดง:ประมาณ 15 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

โชว์และแมวน้ำ

รอบการแสดง:10:30, 13:00 และ 14:45 น. (1 เมษายน-4 พฤศจิกายน 2024)/ 10:30, 13:30 และ 15:30 น. (5 พฤศจิกายน-31 มีนาคม)

เวลาในการแสดง:ประมาณ 15 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

โชว์ปลาซาร์ดีน [กาแล็กซี่แทงก์]

รอบการแสดง:11:50 และ 15:10 น.
เวลาในการแสดง:ประมาณ 10 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

แทงก์วงแหวนแมวน้ำ

รอบการแสดง:ประมาณ 10:45 และ 13:15 น. (1 เมษายน-4 พฤศจิกายน 2024)/ประมาณ 10:45 และ 13:45 น. (5 พฤศจิกายน-31 มีนาคม)
เวลาในการแสดง:ประมาณ 10 นาที
*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

พาเหรดนกเพนกวิน

รอบการแสดง:11:00 และ 14:15 น.
เวลาในการแสดง:15 นาที
เวลาอาหารของนกเพนกวิน(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุด)
รอบการแสดง:ประมาณ 14:35 น.
วลาในการแสดง:ประมาณ 10 นาที

*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

*อาจมีการงดการแสดงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสุขภาพของสัตว์
*ตารางการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าชม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข่าวสารอีกครั้ง

จัดส่งถึงโนโบริเบ็ทสึออนเซ็นภายในวันเดียว

บัญชีโซเชียลอย่างเป็นทางการของนิกเซ่บัญชีโซเชียลอย่างเป็นทางการของนิกเซ่

PAGE TOP